látogatók(10272, 0)linkajánlólapszerkesztéskapcsolatlapfórum

lapok ábécében

régiók

bejelentkezés

lapstílus

apróhirdetés

autó

állat

család

egészség

étkezés

film

fórum

gazdaság

hírek

humor

időjárás

ingatlan

informatika

internet

könyv

közélet

kultúra

menetrend

munka

műsor

oktatás

pénzügyek

szabadidő

szállás

szolgáltatás

szótár

társkereső

térkép

tudomány

utazás

vásárlás

zene

vallástudomány.linksite.hu
avar az ősvallás szereplői fogalmak görög-római hitvilág
honfoglaló kelta vallás kereszténységünk kezdetei könyv
kutatási módszer ősvallás ősvallási jelképeink személyiség
szentírások tanulmány vallás és mese vallás és régészet
vallásalapítók valláselmélet valláskutatók vallástörténet
    rokon lapok konkurrens lapok


INGYENES
HIRDETÉS

1. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

3. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

5. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

7. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

4. számú hely
avar
Avar-szabír kereszténység /virtus.hu/
 
az ősvallás szereplői
Magyar hősnek tekinthetjük-e Heraklészt /tudós.virtus.hu/
 
fogalmak
Megvilágosodás /tudos.virtus.hu/
 
görög-római hitvilág
A görög hitvilág növényei
A görögök és a rómaiak vallása /phil-inst.hu/
Démonok és kísértetek az antik görög hitvilágban /regesz.hu/
Görög hitvilág /valtozovilag.hu/
honfoglaló
A tiszabezdédi tarsolylemez jelei /virtus.hu/
 
kelta vallás
Kelta vallás /tudós.virtus.hu/
 
kereszténységünk kezdetei
Avar-szabír kereszténység /virtus.hu/
 
könyv
Fehér M Jenő: Középkori magyar inkvizíció I. rész
Fehér M Jenő: Középkori magyar inkvizíció II. rész
kutatási módszer
A finnugrista valláskutatás módszertana
 
ősvallás
A finnugrista valláskutatás módszertana
A kiszombori honfoglaláskori tarsolyveret jelei /virtus.hu/
A lyukas törzsű fa /virtus.hu/
A magyar ősvallás és a kereszténység a magyar népmese tükrében
A mistelbachi avar boglár jelei /virtus.hu/
A nagyszentmiklósi kincs ősvallásra utaló jelei
A tiszabezdédi tarsolylemez jelei /virtus.hu/
Avar-szabír kereszténység /virtus.hu/
Az aluhajdengi hun jelvény /virtus.hu/
Az aluhajdengi hun korona ligatúrája /virtus.hu/
Kapusas
Magyar ősvallás /linksite.hu/
ősvallási jelképeink
Az us rovásjel szobra /tudos.virtus.hu/
 
személyiség
Prohászka Ottokár: A Pilis hegyén
 
szentírások
A Biblia nyelve /virtus.hu/
Desatir
tanulmány
Vécsey Gyula: A csíksomlyói Salvator-kápolna szentélyének különleges rései
 
vallás és mese
A magyar ősvallás és a kereszténység a magyar népmese tükrében
 
vallás és régészet
A nagyszentmiklósi kincs ősvallásra utaló jelei
 
vallásalapítók
Buddha /tudós.virtus.hu/
 
valláselmélet
A vallás haszna /virtus.hu/
A vallás haszna
Eszmék és eszmélések (II. János Pál pápa halálára)
Isten lényege /virtus.hu/
Miért van Szűz Mária szobor a Marseilles-i Notre Dame de la Garde-bazilika tornyán?
Miért van Szűz Mária szobor a Marseilles-i Notre Dame de la Garde-bazilika tornyán?
Prohászka Ottokár: A Pilis hegyén
Vécsey Gyula: A csíksomlyói Salvator-kápolna szentélyének különleges rései
valláskutatók
Ipolyi Arnold
 
vallástörténet
Codex Vaticanus
Corpus Hermeticum /wikipedia/
Egyháztörténet /keresztény.hu/
Eszmék és eszmélések (II. János Pál pápa halálára)
rokon lapok
Tudomány /linkek.hu/
 
 
konkurrens lapok
Vallás /wyw.hu/
 
 
a lap leírása:
A keresztény egyház igyekszik Jézust zsidónak beállítani. Jézus
azonban etnikailag sem lehetett zsidó.

1. A zsidók a leszármazást anyai ágon követik mondván, az anya
biztos.

Tehát, ha valaki zsidóvá akar válni, nem az apának kell zsidónak
lennie, hanem az anyának. Ez egy logikus szabály és biztosította is a
zsidóság fennmaradását. Csakhogy: Mária nem volt zsidó. Galileai
volt, ami annyit jelent: a gójok földje. Mondták is a zsidók, mikor Jézus
prédikált nekik: jöhet-e valami jó Názáretből? (akkoriban ott is a gójok
laktak.) A térség ugyanis egy nagy átjáróház volt akkoriban, messze
nem a zsidó törzsek kizárólagos lakhelye

2. Apai ágról, miként a Biblia levezeti, Józsefet hozzák fel
bizonyítéknak Jézus zsidó származására. Jézus édesapja azonban
nem József volt - hanem az Élő Isten. Ha ezt kétségbe vonjuk, akkor
eljutunk a zsidókig, akik a szeplőtelen fogantatást azóta is káromolva
szidják, Máriát mindenféle cafkának nevezik „szent irataikban”. Jézus
apja az Isten volt, s nem holmi földi ember. Tehát Jézus apai ágról
sem volt zsidó.

Maguk a zsidók sem tartják zsidónak Jézust: A zsidó gyerekek
kezdettől azt tanulják az iskolákban, és később, a rabbiképzőkben is,
hogy Jézus nem volt zsidó! Minden vallásos zsidó tiltakozik kétezer
éve, hogy Jézus nem zsidó, és nem messiás. Az ő Messiásuk a Dávid
király, meg aki majd ezután jön.

Kr.u. 50 évvel Josephus Flavius zsidó történész és hadvezér a
galileai népről azt írja, hogy „Mind egyéniségükben mind
gondolkodásmódjukban teljesen különbözőek a zsidóktól, tehát kizárt
dolog, hogy ugyanabból a fajból származnak. Ahogy a Talmud is írja,
a vegyes házasságot tiltották. Egyszóval, Krisztus az Ember Fia
galileai volt és a galileaiak nem voltak zsidók. Ez a történelem ítélete.”

Jézus születésekor Júdea és Galilea között két világbirodalom határa
húzódott. A Pártus és a Római Birodalom határa. (Nem furcsa, hogy
valamiért a Bibliában egyszer sincs leírva a „pártus” szó? Pál, vajon
miért?! Mert a zsidó kanonizálók nem vették bele, vagy átírták a
korabeli szövegeket!)

Krisztus születésekor Galilea (gójok földje) a Pártus Birodalom része
volt. (Rá 30 évvel került római fennhatóság alá.) Jézus Betlehemben
született. Azonban nem Júdeában. Nem abban a Betlehemben, amely
Dávid király születésének helye. Akkor úgy nevezték: „Bit-Lamon”.
Volt egy másik Betlehem nevű város. Galilea, pártus tartomány
központja. Akkor úgy nevezték: „Bit-Lahmi”. Ebben a városban
született Jézus. Betlehem (Bet-Lamen), az Judeaban van, egészen
messze attól a Betlehemtől (Bit-Lahmi) Galileaban, ami valóban 6 km-
re van Nazarettől. Az izraeli történészek szerint a galileai részen épült
zsinagógák doyenje is 230 után épült, vagy később.

A Bibliában egyszer sincs leírva a pártus szó, pedig egy
világbirodalom volt ebben az időben, erősebb is, magasabb
tudományos szinten, mint a rómaiak. A modern tudomány még mindig
el van képedve a csillagászatuktól, ami fennmaradt az
agyagtáblákon. Jézus születésekor a két világbirodalom határa Judea
és Galiea között húzódott, de 30 évvel később már Galilea (a gójok
földje) is a római birodalomhoz került át, s Judeának lett
közigazgatásilag alárendelve, ezért a galileai nemzsidó nép számára
is kötelező lett a zsidó vallás. Ebből következően, ha Jézust nézzük,
nem csak hogy ellenkezik keményen azóta is a zsidók hitével, hogy
zsidó lett volna, de bizonyítékok is vannak Tel-Avivban, meg
Jeruzsálemben, hogy Betlehemben született. Ami akkor Galilea
(Adiabene) pártus tartomány központja volt. Akkor úgy nevezték,
ahogy az Kr.e 14 sz-i Amarna szövegekből is fennmaradt a neve,
hogy Bit-Lahmi. A csúsztatás ott leledzik, hogy van egy másik
Betlehem is, Júdeában, ami valóban a Dávid király születési helye,
ekkor úgy hívták, hogy Bit-Lamon. A III. századtól számít „a”
Betlehemnek... Krisztus után 30-35-ben azonban még két Betlehem
volt. A galileai Bit-Lahmi és a judeai Bit-Lamen, Dávid király születési
helye. 300-ban, mikor már elérte a római államvallás rangját a
kereszténység, a római caesar mamája lerobogott a „szent földre”, s
ott kérdésére, hol van a Betlehem, az utóbbi címet kapta. Azóta az
számit a szent helynek.