látogatók(9090, 0)linkajánlólapszerkesztéskapcsolatlapfórum

lapok ábécében

régiók

bejelentkezés

lapstílus

apróhirdetés

autó

állat

család

egészség

étkezés

film

fórum

gazdaság

hírek

humor

időjárás

ingatlan

informatika

internet

könyv

közélet

kultúra

menetrend

munka

műsor

oktatás

pénzügyek

szabadidő

szállás

szolgáltatás

szótár

társkereső

térkép

tudomány

utazás

vásárlás

zene

rovásreform.linksite.hu
döntési eljárás eldöntendő kérdések rovásreform elvek rovásreform lépések
rovásreform visszhang rovásreformerek unicode javaslat unicode javaslatok
    rokon lapok konkurrens lapok


INGYENES
HIRDETÉS

1. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

3. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

5. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

7. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

4. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

8. számú hely
döntési eljárás
A tudományos tétel igazolása nem népszavazás kérdése
Az elvek szerepe
Levél Hosszú Gábornak az eljárási szabályokról
Teljes nyilvánosság
Unicode űrlap /tudós.virtus/
 
eldöntendő kérdések
A székely írás eredete
A székely írás jelsora
A székely írás kis- és nagybetűi /tudós.virtus.hu/
A székely írás sorvezetése /tudós.virtus/
Hagyomány, vagy megújulás? /tudós.virtus/
Mikortól vannak a székely írásnak emlékei? /tudós.virtus/
Tükrözendők-e a balról jobbra írt jelek? /tudós.virtus.hu/
 
rovásreform elvek
01 Sándor Klára: Az ábécé ne tartalmazzon kitalált jegyeket /virtus.hu/
02 Szemerey Zsolt: Minden írásjegy legyen határozottan egyedi /virtus.hu/
03 Szemerey Zsolt: Az írásjegy legyen könnyen róható /tudós.virtus/
04 Forraí és mások: Legyenek magánhangzópárok /tudós.virtus.hu/
rovásreform lépések
A rovásszabvány készítésének lépései /tudós.virtus.hu/
Hosszú Gábor javaslata /tudós.virtus.hu/
Joó Ádám levelei /tudós.virtus.hu/
Michael Everson budapesti látogatása /tudós.virtus.hu/
Michael Everson javaslata /virtus.hu/
Michael Everson jelentkezik /tudós.virtus.hu/
Michael Everson közvetítőn keresztül üzen? /tudós.virtus.hu/
Rovásírásunk megújításáról /tudós.virtus.hu/
Varga Géza: A székely írás Unicode-szabványba javasolt jelsora /tudós.virtus.hu/
 
rovásreform visszhang
Eörsi Sarolta - Zsuppán András: Politikai okkultizmus Magyarországon 2.: Ocsú kontra búza /mancs.hu/
 
rovásreformerek
Dávid Csaba /virtus.hu/
Fabó László /tudós.virtus/
Forrai Sándor (arcképe) /freeweb.hu/
Forrai Sándor /magtudin.org/
Forrai Sándor és Magyar Adorján ábécéje /hun-idea.com/
Forrai Sándor-féle rovás ábécé /crowland.uw.hu/
Friedrich Klára (Birtoklevelünk-e a tatárlaki korong?)
Friedrich Klára /szebb jövőért.net/
Friedrich Klára és Szakács Gábor téves szabályai /hun-idea.com/
Friedrich Klára neheztel /tudós.virtus/
Gazda József /terebess.hu/
Hosszú Gábor: A magyar rovásírás az informatika korában
Hosszú Gábor: A rovás betűkészletek jogvédelme /tar.hu/rovasirashonlap/
Hosszú Gábor: Szabványos kódkiosztású rovás betűkészletek /rovásírás honlap.tar.hu/
Hosszú Gábor (személyes honlap) /bme.hu/
Hosszú Gábor javaslata /tudós.virtus.hu/
Jankovich Nándor (személyes honlap) /magyar betűk.atw.hu/
Jankovich Nándor (vita közben)
Jankovich Nándor rovásírásos honlapjai /geocities.com/
Joó Ádám /tudós.virtus.hu/
Joó Ádám (vita közben)
Kontur László /virtus.hu/
Koricsánszky Attila (vita közben) /tudós.virtus.hu/
Libisch Győző: A versíró Szabó Dezső /tabulas.hu/
Libisch Győző (vita közben)
Magyar Adorján: Elméletem ősműveltségünkről /yamaguchy.netfirms.com/
Magyar Adorján (saját kézírású ábécéje) /freeweb.hu/
Magyar Adorján (tanulmányai) /yamaguchy.netfirms.com/
Magyar Adorján ábécéje /rovásírókör-forrai.xw.hu/
Magyar Adorján ábécéje /táltos bárka.hu/
Magyar Adorján és Forrai Sándor ábécéje /hun-idea.com/
Magyar Adorján-féle rovás ábécé /crowland.uw.hu/
Michael Everson (interjú) /evertype.com/
Michael Everson (vita közben) /tudós.virtus/
Michael Everson budapesti látogatása
Michael Everson jelentkezik /tudós.virtus/
Michael Everson üzen /tudós.virtus/
Michelangelo Naddeo (személyes honlap)
Michelangelo Naddeo harmadik könyve (Az ugariti abjad) /tudós.virtus/
Michelangelo Naddeo levele Michael Eversonnak
Sándor Klára: Az ábécé ne tartalmazzon kitalált jegyeket /virtus.hu/
Sándor Klára (személyes honlap) /sándor klára.hu/
Sipos László (vita közben) /tudós.virtus.hu/
Szakács Gábor (vita közben) /tudós.virtus/
Szakács Gábor és Friedrich Klára téves szabályai /hun-idea.com/
Szakács Gábor válaszol /tudós.virtus.hu/
Szász Tibor András (a szertő-tetői felirat) /tudós.virtus.hu/
Szász Tibor András (falunap) /zalamedia.hu/
Szemerey Zsolt
Tisza András (vita közben)
Varga Csaba (személyes honlap)
Varga Csaba (vita közben) /tudós.virtus.hu/
Varga Csaba (vita közben)
Varga Géza: A székely írás Unicode-szabványba javasolt jelsora /tudós.virtus.hu/
Varga Géza (bibliográfia)
Varga Géza (személyes honlap) /tar.hu/
unicode javaslat
00 Bevezető /tudós.virtus/
01 A székely írás elnevezései /tudós.virtus/
01 Different names of the Szekler Alphabet /tudós.virtus/
02 A székely írás eredeztetése /tudós.virtus/
03 A székely írás korszakai /tudós.virtus/
03 History of the Szekler Alphabet /tudós.virtus/
04 A székely írás jelsora és jeleinek száma /tudós.virtus/
04 The Szekler writing’s sign order and number of signs
05 Székely betűk /virtus.hu/
06 A székely írás kis- és nagybetűi /tudós.virtus/
07 A jelek irányultsága /tudós.virtus/
08 Székely szójelek /tudós.virtus/
09 Székely mondatjelek /tudós.virtus/
10 Székely ligatúrák /tudós.virtus/
11 A bővített nikolsburgi jelsor /tudós.virtus/
12 Írásirány /tudós.virtus/
13 A székely írás használatának módozatai /tudós.virtus/
14 Központozás /tudós.virtus/
15 Számrovás /tudós.virtus/
16 Kőkori írásemlékek /tudós.virtus/
17 Fémkori írásemlékek /tudós.virtus/
18 Hun, avar és honfoglaláskori írásemlékek /tudós.virtus/
19 Klasszikus székely írásemlékek /tudós.virtus/
20 A székely írás modern alkalmazásai /tudós.virtus/
21 Párhuzamos beadványok /tudós.virtus/
22 Kódkiosztás /tudós virtus/
23 Irodalom /tudós virtus/
 
unicode javaslatok
Hosszú Gábor /std.dkuug.dk/
Michael Everson /evertype.com/
Varga Géza (történeti leírás) /tudós.virtus/
 
rokon lapok
Írástudomány /linksite.hu/
Székely rovásírás /linksite.hu/
konkurrens lapok
 
 
a lap leírása:
Ezt a lapot azért hoztuk létre, hogy a székely rovásírás reformján dolgozók munkáját segítsük s hogy ez a munka a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt történjen.

Ezért törekszünk arra, hogy minden tudományos igényű hozzászólás megtalálható legyen e lapon.