látogatók(9719, 0)linkajánlólapszerkesztéskapcsolatlapfórum

lapok ábécében

régiók

bejelentkezés

lapstílus

apróhirdetés

autó

állat

család

egészség

étkezés

film

fórum

gazdaság

hírek

humor

időjárás

ingatlan

informatika

internet

könyv

közélet

kultúra

menetrend

munka

műsor

oktatás

pénzügyek

szabadidő

szállás

szolgáltatás

szótár

társkereső

térkép

tudomány

utazás

vásárlás

zene

magyar.régészet.linksite.hu
avarok Cucuteni kultúra Erdély honfoglalók
Karanovó kultúra könyvek kutatók neolitikum
népvándorláskor Somogyvár szervezet Tanulmányok szerzők szerint
vita Zalavár rokon lapok konkurrens lapok


INGYENES
HIRDETÉS

1. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

3. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

5. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

9. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

11. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

13. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

15. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

2. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

6. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

10. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

14. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

16. számú hely
avarok
A sopronkőhidai sótartó jelei /tudós.virtus/
 
Cucuteni kultúra
Egy bélyegző a Cucuteni kultúrából /tudós.virtus/
 
Erdély
A magyarság megtelepedése Erdélyben /hhrf.org/
Erdély a honfoglalás és az államalapítás korában /historia.hu/
Erdély az őskortól a honfoglalásig /hhrf.org/
Független székely állam jelképei Tusnád Vártetőn Csaba királyfi korából /tudós virtus/
honfoglalók
A bodrog-alsóbűi rovásírásos fúvókatöredék /virtus.hu/
A gnadendorfi ifjú /mult-kor.hu/
A honfoglalás kora és a népi építészet /scitech.mtesz.hu/
A kijevi magyar fémművességről /árpád.org/
A kijevi magyar ötvösműhely új remekei /árpád.org/
A magyar nép eredete /freeweb.hu/
A magyarok őseinek szálláshelyei /kiszely.hu/
A magyarság megtelepedése Erdélyben /hhrf.org/
A népvándorlás és honfoglalás korának (1–10. század) régészete /oszk.hu/
A nomád magyarok művészete (angol) /utexas.edu/
A tiszabezdédi tarsolylemez jelei
A tuzséri honfoglaláskori temető
Az ibrányi ezüstkarperec tulipánja /tudós.virtus/
Az ősmagyarok fegyverzete /kiszely.hu/
Erdély a honfoglalás és az államalapítás korában /historia.hu/
Honfoglaláskori tarsolyok /tarsolyosok.hu/
Honfoglalóink temetői /kiszely.hu/
Lehel kürtje (Hampel József összedőlt cirkusza)
Ősmagyar kardgyártás /árpád.org/
 
Karanovó kultúra
A Karanovó kultúra fogazott keresztje /tudós.virtus/
A Karanovó kultúra világmodelles pecsétnyomója /tudós.virtus/
könyvek
Bakay Kornél: Kik vagyunk, honnan jöttünk? /ebay.com/
Varga Géza: A magyarság jelképei
Varga Géza: A székely rovásírás eredete
kutatók
Bakay Kornél
Bálint Csanád
Bánfi Eszter
Benkő Elek
Bóna István /matud.iif.hu/
Csallány Dezső /oszk.hu/
Csallány Gábor /szentesinfo.hu/
Erdélyi István
Ferenczi István
Gábli Cecilia /bibliothecapliniana.com/
Hampel József (összedőlt cirkusza) /tudós.virtus.hu/
Kiszely István /kiszely.hu/
László Gyula /unitárius.hu/
Makkay János (Magyar uralkodók Attila és Árpád között) /tudos.virtus/
Révész László
Rómer Flóris /gyor.hu/
Stein Aurél /terebess.hu/
Torma Zsófia /sulinet.hu/
Trogmayer Ottó /webradio.hu/
Varga Géza /tar.hu/
Vékony Gábor
neolitikum
Neolitikus pecsétnyomó Kolozsvárról /tudós.virtus/
 
népvándorláskor
A budapesti hun jelvény felirata /hun jelvény.uw.hu/
A gepidák /szentesinfo.hu/
A népvándorlás és honfoglalás korának (1–10. század) régészete /oszk.hu/
A Római Birodalom és a hunok /historia.hu/
Az ázsiai hunok /história.hu/
Erdély az őskortól a honfoglalásig /hhrf.org/
Független székely állam jelképei Tusnád Vártetőn Csaba királyfi korából /tudós virtus/
Germánok a Balatonnál /zalamedia.hu/
Hunok, gepidák, longobárdok /b kiadó.hu/
Népvándorláskor Szolnok megyében /enternet.hu/
Szarmaták az Alföldön /nyirbone.hu/
Szkítáktól a magyarokig, a nomád népek művészete (angol)
Somogyvár
Bakay Kornél a somogyvári ásatásokról /kuruc.info/
 
szervezet
Magyar Régész Szövetség /régészet.org.hu/
 
Tanulmányok szerzők szerint
Bakay Kornél: Árpád-kori vár, lakótorony és védmű Kőszegen
Bakay Kornél: Elégett palánk nyomai a somogyvári várfalak mentén
Bakay Kornél: Kőszeg Árpád-kori várai (válasz)
Bakay Kornél: Szent László somogyi apátsága és a somogyi ispáni vár
Bakay Kornél a somogyvári ásatásokról /kuruc.info/
Balassa László - Kralovánszky Réka: Utószó a tihanyi várhoz
Bándy Gábor-Kiss Attila: A pécsváradi apátság ásatása
Benczik Gyula: Az őrimogyorósdi és a tótfalusi kastély a török elleni védelemben
Benczik Gyula: Váradsziget
Benkő Elek: Szent László kori kővárak Erdélyben?
Biczó Piroska: A bátmonostori ásatások
Biczó Piroska: Régészeti kutatások a középkori Bátmonostor területén
Bobula Ida: A magyar nép eredete /freeweb.hu/
Bozóki Lajos: Visegrád vára és tornyai
Bóna István: Az Árpádok korai várairól
Bóna István: Erdély a honfoglalás és az államalapítás korában
Bóna István: Hunok, gepidák, longobárdok /b kiadó.hu/
Buzás Gergely-Szőke Mátyás: A visegrádi vár és királyi palota a 14-15. században
Buzás Gergely-Végh András: Adalékok a budai királyi várban álló Zsigmond-palota homlokzat rekonstrukciójához:
Csorba Csaba: A magyarországi végvárak adattára
Csorba Csaba: A végvári rendszer néhány kérdése Északkelet-Magyarországon
Csorba Csaba: Zempléni váraink
Czeglédy Ilona: A diósgyőri vár feltárása
Dankó Katalin-Feld István-Szekér György: A régészeti kutatások jelentõsége a sárospataki vár építéstörténetének felderítésében
Deák Varga Dénes: Hol rejtõzik Kaposvár vára?
Dénes József: A döröskei Kastély
Dénes József: Az Árpád-kori kisvárak kérdései, Vas, Sopron és Moson megye várai
Dénes József: Árpád-kori nemesi várak Rum és Kám határában
Dénes József: Árpád-kori nemesi várak Rum és Kám határában
Dénes József: Árpád-kori várak a Mátra déli oldalán
Dénes József: Gyõrvár Árpád-kori vára
Dénes József: Hol volt az Árpád-kori vasvári ispáni vár?
Dénes József: Horvátország és Szlavónia várai a 16-17. században
Dénes József: Hozzászólás a Kiss-Tóth-Zágorhidi: Savaria-Szombathehy története...1526-ig c-. könyvéhez
Dénes József: Kérdések az egervári vár körül
Dénes József: Körmend várairól
Dénes József: Megjegyzések Kõszeg és környéke Árpád-kori várairól
Dénes József: Nyugat Dunántúl a 10. században
Dénes József: Polemikus széljegyzetek egy alapmûhöz (Gömöri János: Castrum Supron)
Dénes József-Pálmány Béla-Juan Cabello: Hol épült fel valójában Sztrahora vára ?
Détshy Mihály:Megjegyzések a Pataki vár dolgában Détshy Mihály:Megjegyzések a Pataki vár dolgában
Domokos György: A várak jelentõsége és a császári seregek ostromtechnikája a felszabadító háborúban
Dragonits Tamás: Az egervári várkastély 1961-65 évi helyreállításáról
Endrõdi Anna - Feld István: Régészeti kutatás a solymári Mátyás-dombon
Engel Pál: Kõszeg középkori várai - hozzászólás egy vitához
Engel Pál: Töprengések az Árpád-kori sáncvárak problémájáról
Engel Pál: Vár és hatalon. Az uralom territoliális alapjai a középkori Magyarországon
Erdei Ferenc: A gesztesi vár helyreállítása
Erdei Ferenc: A szigetvári vár helyreállítása
Érszegi Géza: A Nagy Lajos-kori királyi kápolna kérdéséhez
Feiszt György: Elenyészett várak Vas megyében. Kígyókõ vára
Feiszt György: Márványkõ vára
Fekete Mária: Kora Árpád-kori égett sánc Velemben
Feld István: A 15. századi castrum, mint kutatási probléma
Feld István: A csõvári vár
Feld István: A Dunántúl várépítésének korszakai, X-XVII. század
Feld István: A Gönci Amadé vár
Feld István: A mátraderecskei Kanázsvár és az éllel ellátott henger alakú tornyok
Feld István: A monoki reneszánsz kastély
Feld István: Késõközépkori várkutatásunk újabb eredményei
Feld István: Konferencia a 13. századi várépítészet kérdéseirõl
Feld István: Középkori váraink kutatásáról
Feld István: Megjegyzések a tudományos várkutatás módszertanához
Feld István: Megjegyzések az Árpád-kori, ún. kisvárak kérdéséhez
Feld István-Szekér György: A budai palota északi bejárata
Feld István-Szekér György: A golopi későreneszánsz kastély
Feld-Kisfaludi-Vörös-Koppány-Gerelyes-Miklós: Jelentés az ozorai várkastélyban és környékén 1981-85-ben végzett régészeti kutatásokról
Ferenczi István: Megjegyzések egy véleménynyilvánítással kapcsolatban, amely Kelet-Erdély kora középkori kõvárainak kérdését taglalja
Ferenczy Károly: A siklósi vár
Fitz Jenõ: Csókakõ vára
Fitz Jenõ: Török erõdítések Fejér megyében
Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza
Gádor Judit: A Sály-latori nemzetségfõi központ kutatása
Gál Tibor: Szempontok a visegrádi fellegvár elméleti rekonstrukciójának módosításához
Holl Imre: A középkori várak feldolgozásának néhány elvi kérdése
J. Dankó Katalin: A sárospataki castellum kutatása
Juan Cabello: A tari késő-középkori udvarház
Juan Cabello-Feld István: Jelentés a füzéri vár 1977. évi kutatásáról
Koppány Tibor: Castellumok a késő-középkori Magyarországon
Koppány Tibor: Középkori kastélyaink és kutatásuk problémái
Kralovánszky Alán: Az ispánsági várak kérdéséhez
Kubinyi András: Magyarország déli határvárai a középkor végén
Kubinyi András: Palota-terem. Terminológiai kérdések
László Csaba: Újabb kutatások a várpalotai várban
Magyar Kálmán: Ispánsági és nemzetségi központok kutatása Somogyban
Marosi Ernő: A 15. századi vár mint művészettörténeti probléma
Mezősiné Kozák Éva: A jánosházi középkori udvarház
Miklós Zsuzsa: Árpád-kori /XII-XIV.századi/ kisvárak Magyarországon
Németh Péter: Az I. István-kori ispáni központok kutatásának eredményei és feladatai
Pálmány Béla: Magyar és török végvárak Nógrád-megyében
Révész László: Az ónodi vár régészeti kutatása 1985 - 1989.
Rusu, Adrian Andrei: Hátszeg kerület várai a 15. században
Sándorfi György: Korai váraink típusvizsgálata
Szekér György-Tamási Judit: A nyírbátori műemlék magtár kutatási eredményei
Varga Géza: A bodrog-alsóbűi rovásírásos fúvókatöredék /virtus.hu/
Varga Géza: A budapesti hun jelvény felirata /hun jelvény.uw.hu/
Varga Géza: A nagyszentmiklósi kincs ősvallásra utaló jelképei
Varga Géza: A Szent Korona születésének ideje, helye és alkalma
Varga Géza: Hun vót, hun nem vót? Válasz Botár István régész Szubjektív beszámoló-jára
Varga Géza: Leltárhiány. Válasz Bakay Kornél régész könyvkritikájára, terítéken A finnugor elmélet alkonya
Varga Géza: Miről ismerhető fel a turul? Válasz Bálint Csanád régész kérdésére
Vándor László: A kanizsai vár építési idejének és topográfiájának kérdései
Vándor László: A zalai castellumok kutatásának eredményei
Vándor László: Késõgótikus építõmûhely Egerváron és környékén
Vásáry István: Az ázsiai hunok /história.hu/
Végh András: Adatok a budai palota Zsigmond-kori kapuihoz
vita
Régészek és a szerzői jog
Varga Géza: Hun vót, hun nem vót? Válasz Botár István régész Szubjektív beszámoló-jára
Zalavár
Varga Géza: Azonos-e Zalavár Mosaburggal? /tudós.virtus.hu/
Zalavár-Mosaburg kutatása /archeo.mta.hu/
rokon lapok
Avarok /linksite.hu/
Hunok /linksite.hu/
Írástudomány /linksite.hu/
Magyar őstörténet /linksite.hu/
Magyar ősvallás /linksite.hu/
Néprajz /linksite.hu/
Nyelvészet /linksite.hu/
Őrség /linksite.hu/
Szent Korona /linksite.hu/
Székely rovásírás /linksite.hu/
Történelem /linksite.hu/
Tudomány /linksite.hu
konkurrens lapok
Regeszet /lap.hu/
 
 
a lap leírása: