látogatók(11458, 0)linkajánlólapszerkesztéskapcsolatlapfórum

lapok ábécében

régiók

bejelentkezés

lapstílus

apróhirdetés

autó

állat

család

egészség

étkezés

film

fórum

gazdaság

hírek

humor

időjárás

ingatlan

informatika

internet

könyv

közélet

kultúra

menetrend

munka

műsor

oktatás

pénzügyek

szabadidő

szállás

szolgáltatás

szótár

társkereső

térkép

tudomány

utazás

vásárlás

zene

magyar.népdal.linksite.hu
bibliográfia énekes kotta könyv
népdal tudománytörténet népdalfeldolgozás népdalszövegek népdaltár
népzenénk eredete nóták rokon lapok konkurrens lapok


INGYENES
HIRDETÉS

1. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

5. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

2. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

4. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

6. számú hely
bibliográfia
A népdal (Balassa - Ortutay) /oszk.hu/
 
énekes
Gerák Andrea /blogspot.com/
 
kotta
Bartók Béla Négy régi magyar népdal /sk-szeged.hu/
 
könyv
Könyvkereső (népdal) /ker.eso.hu/
 
népdal tudománytörténet
A magyar népdal az irodalomban (Arany János) /elte.hu/
A magyar népdal felfedezése (Voigt Vilmos) /vjrktf.hu/
népdalfeldolgozás
Három magyar népdal (Bartók) /wikipedia.org/
Húsz magyar népdal (Bartók) /wikipedia.org/
népdalszövegek
Magyar népdalszövegek
Népdal, népdalgyűjtemény, népdalszöveg /népdal.gyűjtemény.com/
Népdalszövegek gyüjteménye /népdal.hu/
 
népdaltár
Daloskönyv /bme.hu/
Magyar népdal /bme.hu/
Magyar népdalok a világhálón /bart.nl/
Népdalok /cserkeszek.org/
Zenei anyanyelvünk példatára /iae.nl/
 
népzenénk eredete
A magyar népzene és annak eredete /Kiszely/
 
nóták
Magyar nóta /magyar nóta.com/
 
rokon lapok
Kultúra /linksite.hu/
Magyar őstörténet /linksite.hu/
Zene /linksite.hu/
 
konkurrens lapok
 
 
a lap leírása:
A magyar népdal a magyar népzene legősibb ismert formája, amely
emberi érzelmeket és gondolatokat testesít meg, fejez ki. Népdalaink
szerzőinek neve általában nem maradt fenn, a legtöbb magyar
népdal nemzedékről-nemzedékre szállva, énekesről énekesre
hagyományozódva, családi és közösségi énekes hagyomány
öröklődésével maradt korunkra. A XVIII. század közepéig senki nem
foglalkozott a magyar népdalkincs gyűjtésével, mert az éneklésük
annyira mindennapos és természetes volt, hogy nem tűnt fontosnak.
A népdalok, különösen a népdalszövegek feljegyzése már a XIX.
században elkezdődött. A tudományos igényű népdalgyűjtéssel csak
a XX. század elejétől foglalkoznak a magyar népdalok gyűjtői. A
magyar népdalkincs eredetének kutatása elsősorban Kodály Zoltán
és Bartók Béla – két XX. századi zenetudós és zeneszerző - nevéhez
kötődik.

Népdalaink a népi kultúra legszebb alkotásai közé tartoznak. A
szájhagyományban kiteljesedő remekművek ezek, melyek az
egyszerű köznépnek is, meg a tanult értelmiségnek is közös élő
kincsét képezik. A népdal több évezredes fejlődés során kiérlelődött
és leszűrődött művészet, amely a tökéletesség olyan fokát érte el,
amit nem lehet fokozni. A sztyeppi nomád népek magaskultúráját
idéző remekművek ezek. Látszólag szabályok és rend nélkül virulnak,
valójában azonban a saját belső szabályrendszerük tette őket
tökéletes harmóniájú, pótolhatatlan kiccsé.

Stílusuk alapján a magyar népdalokat két csoportra oszthatjuk: régi
és új stílusúakra.

A régi stílusú népdalok nagy része több ezer éves előzményekre
megy vissza, gyökereik messze a honfoglalás előtti időkre és a
Kínától északra elterülő sztyeppék világába nyúlnak vissza. Ennek
köszönhető, hogy Kínában (főleg az ujgurok között) sok magyar
népdalnak pontos megfelelője található. A magyar népdaloknak van
egy sor párhuzama az amerikai indián népdalok között is, ami arra
utal, hogy a magyar népdalkincs legkorábbi rétege akár 40-30 000
éves is lehet (mert az indiánok ősei akkor mentek át Amerikába).

Legértékesebb zenei kincseink a régi dallamok. Régi stílusú népdalok
például a "Felszállott a páva", "Megrakják a tüzet" című magyar
népdalok.

A Felszállott a páva című népdal és köre a legrégebbiek közül való. E
nagyon régi népdalok közé sorolhatók még a siratóénekek, a regös
dallamok és a gyermekjátékdalok is.

Az ősi magyar siratók 2-3000 éves archaikus formák, amelyek a
magyarság ázsiai őshazájából származnak. A legismertebb a
"Kiszáradt a tóbul" és a "Katona vagyok én" kezdetű dallam.

Az új stílusú népdalaink keletkezése a XVIII - XIX. századra tehető.
Ilyen új stílusú népdal például az "A csitári hegyek alatt", a "Csillagok,
csillagok" címűek. A régi- és új stílusú magyar népdalok egymásnak
szerves folytatásai.

Megőrzésük közös kötelességünk és gyönyörűségünk forrása.

***

A régi stílusú népdalok jellemzői:

A dallamvonal: ereszkedő, a dallam első sora helyezkedik el a
legmagasabban, majd fokozatos átmenettel az utolsó a
legmélyebben.

A dallamszerkezet: kvintváltó, a dal első fele egy kvinttel (öt hanggal)
mélyebben megismétlődik.

A hangkészlet: többségében lá-pentaton, öt hangból álló (ľ-sz-m-r-d-
l,) hangsor, amelyben nincs félhang távolság.

A sorai: általában négysorosak, legtöbbször kis szótagszámmal.

Az előadásmód: gyakran parlando (elbeszélve), rubato (szabadon)
vagy tempo giusto (feszesen).

***

Az új stílusú népdalok jellemző jegyei a következők:

A sorai: azonos első és utolsó sor;
általában négy sorosak – visszatérő szerkezetűek;
több szótagszámúak, mint a régi stílusú népdalok,
a középső sorok az elsőhöz viszonyítva gyakran kvinttel (öt hanggal)
magasabban vannak.

A szerkezet általában kupolás, vagyis a két középső sor magasabb
hangokból áll.

A hangkészletük hétfokú (dúr vagy moll jellegű), elvétve lehet
pentaton is.

Előadásmód legtöbbször tempo giusto.

A ritmus alkalmazkodó.

A magyar népdal ma is él, és mindaz aki dalolja, tovább élteti ezt a
más nemzetek dalaitól és zenéjétől teljesen különböző műfajt, amely
magyar kultúra egyik legszebb kifejezése és megjelenési formája.

***

Ez a linkgyűjtemény elsősorban a magyar népdal témakörével
foglalkozó honlapok linkjeit kívánja összegyűjteni.

Ezen belül elsősorban a népdaltár, a letölthető népdal, a magyar
nóta, a népdalszövegek, a népdalfeldolgozás, a kotta, a könyv (ide
értve elsősorban a népdallal foglalkozó könyveket), az énekes
(természetesen ez esetben is a népdalénekes fontos a számunkra)
és a népzenénk, vagy népzene kulcsszavakkal leírható lapok kerültek
be ez eddigi linkek közé - de ezt nem tekintjük végleges, lezárt és
befejezett sornak.

Köszönettel elfogadunk minden olyan linket, amelyik a magyar
népdallal vagy nótával foglalkozó, az elvárható tartalmi, formai és
technikai követelményeknek megfelelő lapra mutat.

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket a látogatásával!

Reméljük, hogy a segítségére lehettünk!