látogatók(7780, 0)linkajánlólapszerkesztéskapcsolatlapfórum

lapok ábécében

régiók

bejelentkezés

lapstílus

apróhirdetés

autó

állat

család

egészség

étkezés

film

fórum

gazdaság

hírek

humor

időjárás

ingatlan

informatika

internet

könyv

közélet

kultúra

menetrend

munka

műsor

oktatás

pénzügyek

szabadidő

szállás

szolgáltatás

szótár

társkereső

térkép

tudomány

utazás

vásárlás

zene

cigány.linksite.hu
cigány etnikum cigány kultúra cigány portál cigány sajtó
cigány szociológia cigánybűnözés cigányellenesség cigánykártya
cigányzene eredetük események intézmények
polgárháború vélemény rokon lapok konkurrens lapok


INGYENES
HIRDETÉS

1. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

5. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

2. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

4. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

6. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

8. számú hely
cigány etnikum
A cigány etnikum
 
cigány kultúra
Romokban a roma lapok
 
cigány portál
Romaweb
 
cigány sajtó
Amarodrom
Romalap
cigány szociológia
A cigányság szociológiája /szociológia.lap.hu/
 
cigánybűnözés
A cigánybűnözés megoldása /videa.hu/
Cigánybűnözés /kuruc.info/
Cigánybűnözés /wikipedia/
 
cigányellenesség
A cigányellenes gyilkosságsorozat elkövetőinek profilja
Cigány kontra magyar
cigánykártya
Cigánykártya
 
cigányzene
Cigányzene /lap.hu/
 
eredetük
A romák valódi eredete /imninalu.net/
 
események
A roma holokauszt napja /fn.hu/
 
intézmények
Intézmányek, szervezetek
 
polgárháború
Sajóbábonyban megsejthetjük a jövőt, amit nekünk főznek a liberálisok /tudós.virtus/
 
vélemény
Belga lap cikke a roma helyzetről
 
rokon lapok
 
 
konkurrens lapok
Cigány /lap.hu/
RomaPage
a lap leírása:
A cigányellenes gyilkosságsorozat elkövetőinek profilja

A gyilkosok jellemzésekor össze kell szednünk és meg kell értenünk a legapróbb hírmorzsákat is. Ezekből kibontakozhat a gyilkosok arca.

Minden becsületes magyar ember őszintén együttérez az ártatlan áldozatokkal és mélyen elítéli a gyilkosokat. A gyilkosságsorozat feltehetően nem csak az áldozatok, hanem a rend ellen is irányult. Ahhoz, hogy a gyilkosok és felbújtóik ne valósíthassák meg a mindannyiunk ellen irányuló gonosz tervüket, meg kell értenünk a céljaikat és közös erőfeszítéssel meg kell hiúsítanunk annak végrehajtását.

Kilenc támadásról ír a sajtó, amelyet azonos elkövető csoport számlájára írnak.


A rasszista prekoncepció

A kilenc támadás közös jellemzője, hogy cigányok ellen irányult. Ebből - bár erre utaló konkrét bizonyíték nem került elő - a hazai ballib média rasszista (cigányellenes) indítékra következtet és így is tálalja azt a hazai és a nemzetközi közvéleménynek egyaránt.

A ballib irányítású nyomozó hatóság is rátesz erre a rasszista prekoncepcióra még egy lapáttal, amikor a nyomozás során elemzik azt az 1300 gyilkosságot és más erőszakos bűncselekményt, amit cigányok követtek el magyarok ellen az elmúlt időszakban. Azt feltételezik ugyanis, hogy egy nem cigány elkövetői csoport bosszúhadjáratáról lehet szó.

Erre utal az is, amit állandóan emlegetnek a sajtóban, hogy az elkövetők kiválóan értenek a vadászfegyverekhez. Amiből némi joggal következtet arra a nagyérdemű közönség, hogy az elkövetőket a jobbára magyarokból álló vadászok között kell keresni. Azt azonban nem említik, hogy a sörétes puska használatából - mint azt alább látni fogjuk - másra is lehet következtetni, nem csak vadász elkövetőkre.

Ez a - rasszista bosszúra alapozott - nyomozati elképzelés formailag logikusnak tűnik, ezért - természetesen - ezt is ellenőrízni kell.

Azonban ez csak az egyik nyomozati irány lehet a sok egyéb között s mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy a magyar mentalitástól ez a fajta hideg és kegyetlen kiszámítottságról tanúskodó, ártatlanok vérét kiontó bosszúhadjárat teljesen idegen; a magyar ember számára ez a fajta rasszista bosszú gyűlöletes és elképzelhetetlen, a magyar történelemben pedig példa nélküli lenne.

Sajnálatos, de nem minden tanulság nélkül való, hogy ennek nem ad hangot a magyarországi és a nemzetközi média.


Kettős mérce

A bűncselekmények sajtóban történő tálása ugyanis egyfajta kettős mércéről tanúskodik. A fenti 1300 bűncselekmény esetében beszélni sem szabad az elkövetők fajtájáról (a cigánybűnözés kifejezés használata is megtorlást vált ki); a most vizsgált 9 esetet azonban habozás nélkül a magyarságot lejárató hamis színben tüntetik fel a nemzetközi médiában is.

Nem tudjuk eldönteni, hogy az 1300 ügy nem cigány áldozatai mellett - a nagy számok törvénye szerint - előfordulhat-e 9 cigány áldozat is, vagy sem. Ehhez jobban kellene ismerni az esetek körülményeit.

Csak az bizonyos (a hipotetikus Magyarok Nyilai csoportnak tulajdonított, de az eddigi adatok szerint bizonyosan nem általuk elkövetett robbantásról adott értékelés alapján) hogy a ballib politika képes egy bűncselekmény hamis, magyarellenes színben való feltüntetésére.

E körülmények alkalmasak lehetnek az elkövetői kör körülhatárolására is.


Profizmusra utaló adatok

Az a tény, hogy az elkövetőket a példátlanul nagy nyomravezetői díj és az állítólag hasonlóképpen nagy nyomozati erőfeszítések ellenére sem találják, önmagában is az elkövetők szakértelmére utal.

Az persze lehetséges, hogy ha a nyomozókat szándékosan tévútra irányítják (például azokat a magyarokat ellenőríztetik velük, akiket cigány bűnözők károsítottak meg az elmúlt években), akkor nem fogják megtalálni a valódi tetteseket, bármilyen nagy is legyen a felvonultatott nyomozók létszáma.

A hatóságok többek között ellenőrzik a mobiltelefonok cellainformációit és az autópályákon közlekedők adatait is. Ennek eredménytelenségéből az következik, hogy az elkövetők váltott autókkal (netán hamis rendszámokkal) és névhez nem köthető, váltott és szintén hamis mobiltelefonokkal dolgoztak - ha a 9 bűncselekményt valóban egyetlen 3-4 fős csoport követte el.

Az elkövetőknek minden bűncselekmény után célszerű azonnal távozniuk az országból, amihez szintén érdemes váltott autót, mobiltelefont és szállodák sorát használniuk. Ez eddig több tucat hamis rendszámú autót jelent, egy talicskányi mobiltelefont, kisebb hadseregnyi profi elkövetőt, valamint repülőjegyeket, stb-t is.

Mondanunk sem kell, hogy ez a feltételrendszer messze túlnő egy-egy család, vagy vadásztársaság lehetőségein. Ilyen nagyfokú szervezettséget és technikai-anyagi körülményeket csak erre szakosodott, lényegében korlátlan anyagi és szakértői háttérrel rendelkező szervezet képes biztosítani.

Ugyanez vonatkozik a lőfegyver kiválasztására is. A golyós puskák lövedékei alapján ugyanis azonosítani lehetne a gyilkos fegyvert, azok pedig (mivel a sorszámozott lőfegyverek tulajdonoshoz köthetők) elvileg elvezethetnek az elkövetőkhöz. Az elkövetők azonban sörétes puskát használtak, ahol ez az azonosítás - a lövedékek alapján - lehetetlen (a helyszínen hagyott hüvelyek alapján azonban esetleg mégis lehetséges lehet).

S ez a választásuk megegyezik azzal a modern haditechnikai fejlesztési iránnyal is, miszerint a célpontot nem megölni kell, hanem tele kell szórni sok apró lövedékkel - mert egy súlyos sebesült léte jobban szolgálja a gyilkosok céljait, mint egy halott (a hadviselő feleknek nagyobb terhet jelent a sebesültek ellátása, mint egy temetés; a jelen esetben pedig a média is többet és megrázóbban írhat a sebesültekről, mint egy temetésről).

Komolyan fel kellene tehát vetni azt a kérdést, hogy a gyilkosságsorozat tervezői nem azok közül kerültek-e ki, akik számára mindez a napi munka része és a speciális szaktudásuk alkalmazásához tartozik; s akik az anyagi-technikai háttérrel is rendelkeznek.

Azaz talán nem vadászok, nem bosszúra éhes családok; hanem például a titkosszolgálatok szakértői választhatták ki a sörétes puskát. Olyan profik, akiknek ez a tudás a kisujjában van, s akiknek kapóra jönne, ha a magyar vadászokra (általában a magyarságra) terelődne a gyanú.


Kinek áll ez érdekében?

Az eddigi információk alapján például a legutóbbi áldozatok mintaszerű életet élő derék állampolgárok voltak, akik nem ártottak senkinek, és akiknek nem voltak haragosaik sem. Szóval olyan emberek, mint bármelyikünk, vagy a többség ebben a hazában; akik joggal tartanak igényt arra, hogy megbecsüljük és tiszteljük, vagy akár szeressük is őket.
A gyilkosok mégis őket szemelték ki áldozatnak.

Ez a kép egyáltalán nem illik a rasszista bosszúra alapozott teóriába. Mert ez esetben hideg számításról van szó, amelynek célja a cigányok és a nem cigányok egymás ellen hergelése, a magyar gárda mintájára cigány gárda létrehozása és felfegyverzése.

Emlékezhetünk rá, hogy az első világháború végén Kolozsvár eleste annak volt köszönhető, hogy az akkori ballib országvezetés felfegyverezte és ellenünk hergelte a kolozsvári románokat, miközben leszerelte a magyar hadsereget. Maradék országunkban azonban már nincs számottevő kisebbség a cigányokon kívül, ezért az eset megismétléséhez őket kell a magyarság ellen hergelni és felfegyverezni. Amihez szükségük van néhány hasonló esetre és médiakampányra. A hadseregünket gyakorlatilag már felszámolták.

A világ számára - a több évtizedes magyarellenes rágalomhadjárat után - már elegendő lehet néhány véres eset felmutatása is a külföldi csapatok hazai vendégszereplésének indoklására. Ha erre a célra nem lenne megfelelő valamelyik szomszéd állam hadereje, akkor emlékezhetünk rá, hogy Für Lajos hadügyminiszterként aláírta azt a szerződést, amely lehetővé teszi az izraeli hadsereg számára hadgyakorlat tartását.

A cigányok valóban nehéz helyzetben vannak, s a cigánykérdés megoldása az egyik legfontosabb nemzeti feladatunk lenne. A cigányokat azonnal iskolához és munkahelyhez kell segíteni, s akkor talán néhány évtized múltán a cigánykérédés és a cigánybűnözés is csak egy rossz emlék lesz. A rendszerváltó ballib pártok azonban egymással versenyezve bontották le a meglévő munkahelyeket és olyan szabályokat találtak fel és alkalmaznak azóta is, amelyek lehetetlenné teszik a cigány és nem cigány tömegek normális életét.

Mindez azért történt, hogy az országot bagóért fel lehessen vásárolni. A gazdasági hatalom megszerzése azonban nem elegendő nekik, szükségük van a politikai hatalom stabilabb biztosítására is. Ehhez valamilyen nemzetközi jóváhagyással végrehajtott puccsra van szükségük, amely új alkotmányos (pontosabban diktatórikus) viszonyokat teremt.

A választások közeledtével erősödhet a késztetés a hasonló kalandor elképzelések megvalósítására.


Mi a teendő?

Minden becsületes ember alapvető érdeke, hogy ez a sötét terv ne valósulhasson meg.

Ehhez első lépésként - nemzeti összefogással - megkell akadályozni a gyilkosságsorozat folytatódását, el kell fogni és példásan meg kell büntetni a gyilkosokat. Azt kell elérni, hogy a falvakon végigautózó és a cigánytelepek környékén felbukkanó idegenek személyleírása és minden lépése azonnal közismert legyen. Figyelőhálózatot kell szervezni cigányokból és nem cigányokból és minden adatot fel kell tenni az internetre. Ugyanez vonatkozik a bűncselekmények adataira is, mert ez kell ahhoz, hogy a nemzet ellenőrízni tudja a nyomozás korrektségét és megértse a hatalom szándékait.

***
LEVÉL EGY LIBATOLVAJNAK

Hír: Ötvenmillió forintot nyert a Somogy megyei Zákány a szociális tárca pályázatán arra, hogy felszámolja a község romatelepét.

Ötvenmillió forintot nyert a Somogy megyei Zákány a szociális tárca pályázatán arra, hogy felszámolja a község romatelepét. A tervek szerint öt házat vennének a faluban, ide költöztetnék a zákányi telepen élő négy roma családot!

Kedves Bajnai úr!

Mint átlagos magyar fiatal, szeretném tudatni önnel, hogy nekem is tessék venni egy házat, mert én is rászorulok. Bizony, mert saját erőből csak nagyon sokára lesz saját házam. Kérem, ne tévessze meg az a dolog, hogy én dolgozom, ezért van jövedelmem. Engem még azon – utólag látva téves – eszmék alapján neveltek, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Azonban a fizetésemből nem sokat látok, mert adózás után töredéke sem marad, s az is a megélhetésre elég, hogy házat vegyek belőle, arra nem. Tudom, adott a lehetőség, hogy hitelt vegyek fel, s ötvenéves koromig fizessem a törlesztéseket, de ez egyrészt kockázatos, mert ki garantálja, hogy addig lesz munkám is, illetve miért tenném ezt, mikor másnak a ház ingyen JÁR?

Kérem, ne tévessze meg az a dolog sem, hogy jelenleg van hol laknom. Szerencsére szüleim megértőek, nem tesznek ki, vagy tudok albérletet bérelni; a probléma ezzel az, hogy így minden pénzem elmegy az albérletre és a számlákra, s nem marad pénzem házat venni. Meg minek is vennék házat, mikor másnak ez ingyen JÁR? (Tudja, most azon elmélkedem, hogy beköltözöm én is egy düledező viskóba, s ott fogok élni oly módon, ahogy a zákányi romatelepen, hátha akkor én is kapok egy ingyen házat...)

Kérem, ne tévessze meg, hogy nincs gyermekem. Egy sem, nemhogy öt-hat. Tudja, engem szüleim úgy neveltek, hogy gyereket csak felelősséggel lehet vállalni, nemcsak úgy szülni a világba, s pláne nem azért, hogy mindenféle támogatást vegyek fel rájuk, a jövőjükkel mit sem törődve. Én azt az igen elavult szemléletet képviselem, hogy akik így tesznek, azok nem emberek, hiszen egy csomó kisgyerek életét teszik tönkre nemtörődömségükkel. Viszont belátom, hogy nincs igazam, hiszen ezen emberek több pénzt kapnak mindenfajta juttatásokból, mint én, aki dolgozik. És bizony sokszor kapnak ingyen házat is, mert nekik az JÁR.

Kérem, ne tévessze meg, hogy nem vagyok cigány (figyelem, most azokról a romákról beszélek, akik élősködő, bűnöző módon élnek, nem a dolgozni, társadalomba beilleszkedni akaró romákról, akiket sajnos ugyanúgy érint a megkülönböztetés!!!!). Habár sokszor szeretnék az lenni, mivel rengeteg előnnyel járna, pláne ha kinyitom a pofám. Verhetném az asztalt az önkormányzatnál segélyért, nem dobnának ki; gyalázhatnám az ügyintéző rég elhunyt édesanyját, nem lenne következménye; sőt, mostanában mintha csak a romaellenes bűncselekményeknél tűznének ki borzasztó vérdíjat, ellenkező esetben nem. Szóval én nem vagyok roma, én egy olyan átlagos magyar fiatal vagyok, akinek nincsenek nagy céljai az életben, de azért ezen célok között szerepel egy saját ház is. Mert a fenti cikk alapján a romáknak JÁR.

Szóval szeretnék ingyen én is egy tízmilliós házat. Azt tetszett ígérni nemrég, hogy hasonló módszerekkel felszámolják a romatelepeket; ilyen alapon én azt szeretném kérni, hogy számolja fel azon nehéz sorsú fiatalok „telepeit” is, akik önerőből képtelenek saját házat venni. Igen, vagyunk egy páran, akiknek sajnos a szülei nem gazdagok, örökölni nem örököltünk, a rokonunk sem tudott benyomni egy jó zsíros BKV-s állásba, illetve nincs képünk ahhoz, hogy lopjunk-csaljunk-hazudjunk, kisembereket csapjunk be. Most tessék mondani, hogy nincsen erre semmilyen terve! Nagyon vártam öntől egy beszédet, melyben kifejti, hogy miként kíván segíteni a dolgozó, igen sok adót fizető fiataloknak, de gondolom erre csak igen zsúfolt programja miatt nem került sor.

Most ne tessék azt mondani, hogy nekem nem jár semmi! Nekem miért nem JÁR, ami más magyar állampolgárnak? Mert én rendesen dolgozom, adót fizetek, s LÁTSZÓLAG meg tudok állni a saját lábamon is? Nézze, kedves Bajnai úr, ez egy nagyon durva diszkrimináció, hogy ön előnyben részesít egy bizonyos csoportot! Ez alkotmányellenes, ellenkezik az EU, az ENSZ és szinte az összes nemzetközi szervezet elveivel! A diszkrimináció csúnya dolog, mely nem fér össze egy XXI. századi demokratikus köztársaság alapelveivel, különösen, ha egyenesen a kormány részéről tapasztaljuk.

Kedves Bajnai úr! Kérem, gondolja át a levelemet, s tegyen az ez irányú diszkrimináció megszüntetése ellen! Amennyiben nem teszi, a választások során a magyar fiatalok le fogják vonni a megfelelő konzekvenciákat, s ezt vegye nyugodtan fenyegetésnek. S mindez igaz a következő kormányra is. Azonban ne feledje, ön is csak addig tud az állam pénzéből ígérgetni, míg én befizetem az adót!

Egy magyar fiatal, akinek nincs lakása, de szeretne, s csípi a szemét, hogy ez másnak csak úgy JÁR!