látogatók(7974, 0)linkajánlólapszerkesztéskapcsolatlapfórum

lapok ábécében

régiók

bejelentkezés

lapstílus

apróhirdetés

autó

állat

család

egészség

étkezés

film

fórum

gazdaság

hírek

humor

időjárás

ingatlan

informatika

internet

könyv

közélet

kultúra

menetrend

munka

műsor

oktatás

pénzügyek

szabadidő

szállás

szolgáltatás

szótár

társkereső

térkép

tudomány

utazás

vásárlás

zene

a.székely.írás.nagyívű.története.linksite.hu
00 Bevezető 01 A székely írás elnevezései 02 A székely írás eredeztetése 03 A székely írás korszakai
04 A székely írás jelsora és jeleinek száma 05 Székely betűk 06 A székely írás kis- és nagybetűi 07 A jelek irányultsága
08 Székely szójelek 09 Székely mondatjelek 10 Székely ligatúrák 11 A bővített nikolsburgi jelsor
12 Írásirány 13 A székely írás használatának módozatai 14 Központozás 15 Számrovás
16 Kőkori írásemlékek 17 Fémkori írásemlékek 18 Hun-, avar- és honfoglaláskor 19 Klasszikus székely írásemlékek
20 A székely írás modern alkalmazásai 21 Párhuzamos beadványok 22 Kódkiosztás 23 Irodalom
    rokon lapok konkurrens lapok


INGYENES
HIRDETÉS

1. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

3. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

5. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

7. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

9. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

11. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

13. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

15. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

17. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

19. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

2. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

6. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

10. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

14. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

16. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

18. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

20. számú hely
00 Bevezető
00a Bevezető /tudós.virtus/
00b Introduction /tudós.virtus/
01 A székely írás elnevezései
01a A székely írás elnevezései /tudós.virtus/
01b Different names of the Szekler Alphabet /tudós.virtus/
02 A székely írás eredeztetése
02a A székely írás eredeztetése /tudós.virtus/
02b Origin of the Szekler Alphabet /tudós.virtus/
03 A székely írás korszakai
03a A székely írás korszakai /tudós.virtus/
03b History of the Szekler Alphabet /tudós.virtus/
04 A székely írás jelsora és jeleinek száma
04a A székely írás jelsora és jeleinek száma /tudós.virtus/
04b The Szekler writing’s sign order and number of signs
05 Székely betűk
05a Székely betűk /virtus.hu/
05b The Szekler Letters
06 A székely írás kis- és nagybetűi
06a A székely írás kis- és nagybetűi /tudós.virtus/
06b Capital and Lower Case Letters of the Szekler Alphabet
07 A jelek irányultsága
07a A jelek irányultsága /tudós.virtus/
07b The Direction of Signs
08 Székely szójelek
08a Székely szójelek /tudós.virtus/
08b The Szekler Logograms
09 Székely mondatjelek
09a Székely mondatjelek /tudós.virtus/
09b The Szekler Sentence Signs
10 Székely ligatúrák
10a Székely ligatúrák /tudós.virtus/
10b Szekler Ligatures
11 A bővített nikolsburgi jelsor
11a A bővített nikolsburgi jelsor /tudós.virtus/
11b The Expanded Nicholsburg Sign Case
12 Írásirány
12a Írásirány /tudós.virtus/
12b The Direction of Writing
13 A székely írás használatának módozatai
13a A székely írás használatának módozatai /tudós.virtus/
13b Variations of the Szekler Writing
14 Központozás
14a Központozás /tudós.virtus/
14b Interpunctuation
15 Számrovás
15a Számrovás /tudós.virtus/
15b Numbers
16 Kőkori írásemlékek
16a Kőkori írásemlékek /tudós.virtus/
16b Runic Artifacts from the Stone Age
17 Fémkori írásemlékek
17a Fémkori írásemlékek /tudós.virtus/
17b Artifacts from the Metal
18 Hun-, avar- és honfoglaláskor
18a Hun, avar és honfoglaláskori írásemlékek /tudós.virtus/
18b Written Artifacts from the Hun, Avar and Homecoming Eras
19 Klasszikus székely írásemlékek
19a Klasszikus székely írásemlékek /tudós.virtus/
19b The Classical Era of Szekler Artifacts
20 A székely írás modern alkalmazásai
20a A székely írás modern alkalmazásai /tudós.virtus/
20b Modern Usage of the Szekler Alphabet
21 Párhuzamos beadványok
21a Párhuzamos beadványok /tudós.virtus/
21b Other Proposals
22 Kódkiosztás
22a Kódkiosztás /tudós virtus/
22b Code Setup
23 Irodalom
23a Irodalom /tudós virtus/
 
rokon lapok
 
 
konkurrens lapok
 
 
a lap leírása:
A székely írás nagyívű története (Unicode szabvány javaslatának történeti leírása)

Írta: Varga Géza, angolra fordította: Beleznay Ákos Attila

BEVEZETŐ

A székely rovásírás (vagy székely írás) a magyarság régi írása, amelyet az ősvallás jelkészletéből a magyar nyelv rögzítésére fejlesztettek ki a kőkorban. Az írás a kőkor óta nem merült feledésbe, mindig voltak alkalmazói.

Az emlékek szerint használták a szkíták, a hunok és az avarok is. A szerves belső fejlődés bizonyítékaként az írásjeleknek közeli megfelelői vannak a népi (pl. a fazekasok által használt), valamint az uralmi és a vallásos jelkészletben (Szent Korona, jogar, koronázó palást, keresztény templomok jelei). A kőkori eredetet támasztják alá a távoli (kínai, csukcs, indián stb.) írásrendszerekben található, de – az elvégzett valószínűségszámítás szerint - véletlen egyezéssel nem magyarázható párhuzamok is. Az írás szó- szótagoló jellegű, amely a több hangot jelölő mondatjelei, szójelei, szótagjelei mellett rendelkezik egy fejlett ábécével is. Az írásirány az írástechnológiának és az ábrázolás igényeinek megfelelően változó (függőleges, jobbról balra, balról jobbra irányuló, körbe menő, vagy szimmetrikus).

Az írást az elmúlt évezredben a székelyek mentették meg a feledéstől. A székelyek a hunok (mai néven a magyarok) egyik csoportja. A székelyeknek az Attila halála és Árpád magyar népének honfoglalása között eltelt mintegy 500 év alatt független államuk és eltérő történetük volt Erdélyben. E függetlenség eredményezte a következő évezred székely kultúrájának sajátosságait, közöttük a hun írás megőrzését. Az egykori Magyar Királyság keleti felében (az első világháború óta Romániában) élnek. Hun származástudattal rendelkeznek (a magyar krónikák és más források szerint a magyarok többi csoportja is hun eredetű).

Az alább következő történeti leírás az 1991-ben alapított Írástörténeti Kutatóintézet kutatóinak (Simon Péternek, Szekeres Istvánnak, Varga Gézának és Varga Csabának) az álláspontját tükrözi. Ezek a szerzők a székely rovásírás kutatásában 1993-ban, s azt követően bekövetkezett fordulat legnagyobb hatású képviselői. A csoportra jellemző az elméleti-tudományos kérdések iránti fokozott érdeklődés és a tudományos igényű érvelésre való egyedülálló törekvés.

Simon Péter tanszékvezető egyetemi tanár az 1993-ban megjelent tanulmányában leszámolt az ótürk eredeztetés hipotézisével.

Szekeres István az ótürk és a kínai írásrendszerekben megtalálható párhuzamokat kutatja és írta le az 1993-ban megjelent tanulmányában és a megjelenés előtt álló új kötetében.

Varga Géza több kötet és többszáz cikk szerzője, az Írástörténeti Kutatóintézet alapítója, az íráselméleti és írástörténeti kérdések kutatója, több új rovásfelirat és megfejtés közzétevője; internetes fórumok vezetője.

Varga Csaba eredeti gondolkodású, nagy hatású kutató, több kitűnő könyv népszerű szerzője.

A javaslat egy 90 éve működő, többszáz tagot számláló székely egyesület felkérésére készült. A székely ősökkel is rendelkező szerző törekedett a székelység ismereteinek, tudományos álláspontjának és nemzeti akaratának kifejezésére.

A munka három internetes levelezőlista és tucatnyi fórum segítségével, a nyilvánosság által ellenőrzötten haladt előre. A javaslatról tájékoztatást kaptak a székely tudományos élet képviselői és magyar tudósok (Gazda József, Erdélyi István, Sándor Klára, Szász Tibor András, Czeglédy Katalin, Vásáry István, Szabó István Mihály és mások).